A A A

Gorzki płacz

The Weeping Song

 

Gorzki Płacz

Go son, go down to the water
And see the women weeping there
Then go up into the mountains
The men, they are weeping too.

Father, why are all the women weeping?
They all are weeping for their men
Then why are all the men there weeping?
They are weeping back at them.

This is a weeping song
A song in which to weep
While all the men and women sleep.
This is a weeping song
But I won't be weeping long.

Father why are all the children weeping?
They are merely crying son.
O, are they merely crying father?
Yes, true weeping is yet to come.

This is a weeping song
A song in which to weep
While all the little children sleep.
This is a weeping song
But I won't be weeping long.

O father tell me are you weeping?
Your face seems wet to touch.
O then I'm so sorry father
I never thought I hurt you so much.

This is a weeping song
A song in which to weep
While we rock ourselves to sleep.
This is a weeping song
But I won't be weeping long
No. I won't be weeping long


 

 
Idź synu, pójdź nad samą wodę
Tam usłyszysz niewiast szloch
Potem idź w wysokie góry
Tam mężczyźni łkają w głos

Ojcze, skąd się wziął ten kobiet lament?
Przez swych mężczyzn łkają wciąż
Więc dlaczego także oni łkają?
Oni łkają im na złość.
 
Słuchaj jak rzewnie łkam
Ta pieśń to gorzki płacz
Gdy wszyscy wokół słodko śpią
Słuchaj jak rzewnie łkam
Może łkam ostatni raz.

Ojcze, powiedz czemu dzieci łkają?
Synu, to zwyczajny płacz
Tak beztrosko sobie płaczą, ojcze?
Tak, lecz łkania jeszcze przyjdzie czas...
 
Słuchaj jak rzewnie łkam
Ta pieśń to gorzki płacz
Gdy wszystkie dzieci słodko śpią
Słuchaj jak rzewnie łkam
Może łkam ostatni raz.
 
Ojcze, czyżbyś ty też gorzko szlochał?
Czuję twą wilgotną twarz.
Błagam więc o przebaczenie, ojcze
Nie sądziłem, że cię zranię aż bardzo tak
 
Słuchaj jak rzewnie łkam
Ta pieśń to gorzki płacz
Niechaj utuli do snu nas
Słuchaj jak rzewnie łkam
Może łkam ostatni raz
Już chyba łkam ostatni raz