A A A

Henry Lee

Henry Lee

         

Henry Lee

Get down, get down, little Henry Lee
And stay all night with me
You won't find a girl in this a damn world
That will compare with me

And the wind did howl and the wind did blow
La la la la la
La la la la lee
A little bird lit down on Henry Lee

I can't get down and I won't get down
And stay all night with thee
For the girl I have in that merry green land
I love far better than thee

And the wind did howl and the wind did blow
La la la la la
La la la la lee
A little bird lit down on Henry Lee

She leaned herself against a fence
Just for a kiss or two
And with a little pen-knife held in her hand
She plugged him through and through

And the wind did roar and the wind did moan
La la la la la
La la la la lee
A little bird lit down on Henry Lee

Come take him by his lilly-white hands
Come take him by his feet
And throw him in this deep deep well
Which is more than one hundred feet

And the wind did howl and the wind did blow
La la la la la
La la la la lee
A little bird lit down on Henry Lee

Lie there,lie there,little Henry Lee
Till the flesh drops from your bones
For the girl you have in that merry green land
Can wait forever for you to come home

And the wind did roar and the wind did moan
La la la la la
La la la la lee
A little bird lit down on Henry Lee

  Chodź w las, chodź w las, mały Henry Lee
Tę noc podaruj mi
Choć dziewcząt w bród w tym świecie złym
Nie dorównują mi

I powiał wiatr, i jęknął wiatr
La la la la la
La la la la li
Ćwierkała ptaszyna nad Henrym Lee

Nie mogę i nie chcę za tobą pójść w las
I nocy tej darować ci
Dziewczynę mam w kraju pięknych łąk
Co kocha mnie mocniej niż ty

I powiał wiatr, i jęknął wiatr
La la la la la
La la la la li
Ćwierkała ptaszyna nad Henrym Lee

Schyliła się nad małym Henrym Lee
By skraść całusa lub dwa
A w dłoni jej lśnił mały ostry nóż
Przeszyła mu serce nie raz

I ryknął wiatr, i zawył wiatr
La la la la la
La la la la li
Ćwierkała ptaszyna nad Henrym Lee

Za stopy go chwyćcie, zabierzcie go stąd
Za dłoni ciągnijcie go biel
I wrzućcie go do studni tej
Niech leży głęboko na dnie

I powiał wiatr, i jęknął wiatr
La la la la la
La la la la li
Ćwierkała ptaszyna nad Henrym Lee

Leż tam, leż tam, mały Henry Lee
Aż kości ci wyschną na wiór
Dziewczyna twa w kraju pięknych łąk
Niech czeka na ciebie po grób

I ryknął wiatr, i zawył wiatr
La la la la la
La la la la li
Ćwierkała ptaszyna nad Henrym Lee